Mostphotos
Företagarjouren

Allt du behöver veta när du tvingas varsla

Hur går det till när man ska varsla personal? Och vad borde man som arbetsgivare tänka på när man ska varsla? Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv reder ut.

Vad menas med att ”varsla”?

Begreppet ”varsel” används inom flera i flera olika arbetsrättsliga regleringar och avser den handling som går ut på att underrätta någon om en kommande arbetsrättslig åtgärd, till exempel varsel om förestående stridsåtgärd (strejk, lockout) enligt Medbestämmandelagen eller om en förstående uppsägning enligt Lag om anställningsskydd. Inför en uppsägningssituation har man som arbetsgivare skyldighet att underrätta berörda arbetstagare och varsla dennes fackliga lokala organisation och Arbetsförmedlingen under vissa förutsättningar. 

Hur går det till rent praktisk att varsla personal?

Om uppsägningen är relaterad till arbetsbrist (dvs verksamheten) ska arbetstagaren underrättas om uppsägningen två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetstagarens lokala fack varslas samtidigt. Arbetstagaren och det lokala facket har sedan rätt till överläggning, om de begär detta inom en vecka från varslet. Har överläggning begärts får inte uppsägningen genomföras förrän överläggningen har avslutats.

Om uppsägningen gäller minst fem arbetstagare vid ett tillfälle, eller minst 20 arbetstagare under en 90-dagars-period, ska även Arbetsförmedlingen varslas. Varsel till Arbetsförmedlingen ska ske mellan två och sex månader före den tilltänkta driftsinskränkningen, beroende på hur många arbetstagare som berörs. Varslet ska innehålla bland annat information om skälen till de planerade uppsägningarna, hur många som berörs och vid vilken tidpunkt som uppsägningarna ska genomföras.  

Finns det något man borde tänka på innan man som arbetsgivare varslar?

Konsultera din arbetsgivarorganisation, som kan ge dig råd och vägledning. Det är lätt att man som arbetsgivare gör fel i samband med varsel och uppsägning och sådant kan vara dyrt. Det kan också vara så att din arbetsgivarorganisation kan upplysa om det finns alternativa vägar för dig att gå. 

I vilket läge/när bör man som arbetsgivare varsla?

När du är säker på att du måste genomföra uppsägningar bör varsel ske så fort som möjligt. Varsel och efterföljande uppsägningar kan vara ganska tidskrävande och under tiden ska arbetstagarna ha sin lön och arbeta som vanligt. 

Om man som arbetsgivare har för avsikt att permittera personal – behöver man varsla då?

Ett beslut om permittering är ett sådant beslut som måste föregås av förhandling enligt medbestämmandelagen. (Om det inte föreligger synnerliga skäl, då får beslutet verkställas omgående och förhandlingen genomföras senare). Även ett beslut om återintagning av personal efter permittering ska förhandlas enligt Medbestämmandelagen. Förhandlingsskyldigheten medför per automatik att ett beslut om att permittera personal inte kommer att kunna genomföras omgående, eftersom det inte får verkställas förrän förhandlingen är avslutat, men det finns inga särskilda regler om varsel till arbetstagarna. Däremot ska Arbetsförmedlingen varslas en månad före permittering.

Kan man dra tillbaka ett varsel och när kan det ske?

Ett varsel kan återkallas men som redogjorts för ovan måste det genomföras en förhandling enligt Medbestämmandelagen även då permitteringen ska avbrytas. 

Vad är det viktigaste man behöver tänka på i samband med varsel?

Glöm inte att kontrollera vad som framgår i ett eventuellt kollektivavtal. Däri kan finnas vissa särregleringar för just din bransch. Kontakta din arbetsgivarorganisation om du har frågor.

Mer information finns även på Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverkets hemsidor.

Toppnyheter

Arkiv Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN
Den globala konjunkturen

Lagarde om vändningen: ”Vi rör oss försiktigt uppåt”

I en intervju med tv-bolaget France 2 ger ECB-chefen Christine Lagarde sin bild av euroländernas dystra ekonomiska situation och om den optimism hon ändå känner inför framtiden.

– Vi har varit längst ned på kurvan och rör oss försiktigt uppåt. Hur snabbt situationen förändras beror på hur snabbt vi kan ta oss samman och de ansträngningar vi alla gemensamt kan göra, säger hon.

Lagarde pratar också om saknaden efter sitt barnbarn.

– Nu kan jag bara se honom i min smartphone eller på fotografier. Det gör mig ledsen (...) men när jag tittar på honom blir jag än mer övertygad om hur viktigt vårt uppdrag är, att arbeta för att samhället ska bli en bättre plats.

Läs hela intervjun via länken nedan.

4 tim
Salvatore Di Nolfi / TT NYHETSBYRÅN
undefined

WHO synar företagskrisen i global undersökning

Internationella Handelskammaren (ICC) och Världshälsoorganisationen (WHO) ska identifiera den privata sektorns utmaningar under coronakrisen, berättar organisationerna i ett pressmeddelande. Resultatet i den globala undersökningen är tänkt att bidra till arbetet för att hindra en ekonomisk kollaps i spåren av pandemin.

– Den här undersökningen kommer att hjälpa oss förstå hur företag agerar. Det hjälper oss att kartlägga och sprida goda exempel och var vi och nationella hälsovårdsinsatser bör rikta fokus. Informationen som vi samlar in genom undersökningen bidrar till utvecklingen av effektiva åtgärder vilket räddar liv och minskar ekonomisk skada, säger WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus i en kommentar.

Igår 11:35
Läs mer om Den globala konjunkturen
Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi. TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Experter oeniga om ökad smittspårning: Inte görbart

Läkare och vårdpersonal måste i högre grad testas för covid-19. Det säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening och överläkare på Danderyds sjukhus till SvD. I veckan kom beskedet att Sverige ska skruva upp testningen.

Ekonomen Lars Calmfors säger att det inte går att beräkna de exakta vinsterna men att dessa kan vara väldigt stora om man kan få ner smittspridningen med hjälp av uppskalad testning.

Men alla experter är inte eniga om behovet av utökad smittspårning.

– Jag tror inte att det är görbart i dag, säger Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi, till tidningen.

Hon menar att det är svårare i dag när antalet nysmittade i sjukdomen ligger runt 1 000 om dagen.

1 tim
Visby hamn. Turisterna väntas strömma till Gotland i sommar efter regeringens besked. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Professor om resebeslutet: ”Signaler åt helt fel håll”

Regeringens beslut att släppa på restriktionerna för resor inom Sverige är fel väg att gå. Det säger Stefan Hanson, specialist i infektionssjukdomar och filosofie doktor i internationell hälsa, till Expressen.

– Det här är signaler åt fel håll. Alla andra länder har skapat en organisation nu. Om vi tittar på de nordiska länderna, de har kontaktspårning, de har ett system som tar hand om sjukdomen när den blossar upp.

Hanson menar resandet riskerar att göra spridningen i Sverige värre och leda till en okontrollerbar spridning.

2 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer