Äganderätten

”Äganderätten i Sverige måste skyddas bättre”

”Jag älskar att äga”, hette kampanjen som Moderata ungdomsförbundet drev vid millennieskiftet. Kampanjen möttes med kritik för att förespråka egoism och materialism, skriver Catarina Kärkkäinen i en ledare i SvD.

Ungdomsförbundet menade att ägandet är ett verktyg för självförverkligande och självbestämmande. Det är ett sätt att undslippa fattigdom och vanmakt. Ägande innebär den yttersta kontrollen och ansvaret över en viss resurs. Att ha det yttersta ansvaret, och också rätten att av sitt arbete skörda frukterna, får i regel människor att värna och vårda resursen i fråga.

Skogen är ett bra exempel på det, skriver Catarina Kärkkäinen, och hänvisar till att Skogsstyrelsen infört nya riktlinjer. fPlus skrev nyligen om saken i en uppmärksammad artikel. Den handlar om att Skogsstyrelsen bestämt sig för att införa nya mätmetoder för nyckelbiotoper. Det gör att det blir mycket svårt för ägarna att bruka sin skog.

”Det finns ett stort behov av att bättre skydda äganderätten i Sverige”, skriver Catarina Kärkkäinen i SvD.

Dela

Öppna i ny flik

Relaterade ämnen

Äganderätten

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer