Mostphotos/Eva Hilden Smith
De svenska krispaketen

Advokaten: Så krångliga är korttidsreglerna

Kritiken kring permitteringsstödet har varit hård från företagen – inte minst kring hur regelverket ska tolkas. Advokat Johan Sundberg konstaterar att många av reglerna kring stödet är oklara och vill hellre se en annan lösning, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

För att möta coronakrisen har regeringen presenterat en rad förslag för att hjälpa de svenska företagen. En del i krispaketen handlar om korttidsarbete, som också benämnts korttidspermittering. Korttidsarbete innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön och där kostnaden delas mellan arbetsgivaren, den anställda och staten.

Johan Sundberg, advokat och Head of Employment på advokatfirman DLA Piper Sweden, konstaterar att syftet med korttidsarbete är gott men att regelverket, i sin nuvarande form, skapar en stor osäkerhet för företagen.

– Det handlar främst om osäkerheter kring: Kommer vi att beviljas stöd eller inte? Kommer vi att klara av perioden tills vi får ta del av ett eventuellt stöd? Arbetsgivaren måste fortfarande betala ut minst 92,5 procent av lönen tills att ett eventuellt stöd godkänts och det kan vara svårt att veta om man kommer att klara det.

Norska stödet effektivt

Johan Sundberg, lyfter fram det norska regelverket kring korttidsarbete som han menar är mycket mer effektivt.

– Ett liknande regelverk i Sverige skulle kunna rädda många företag och jobb, säger han.

I Norge gäller först en varselperiod på maximalt 14 dagar, men som kan kortas ner till två dagar. Under den perioden betalar arbetsgivaren lön. Därefter tillkommer två dagar där arbetsgivaren fortsatt betalar lön men efter det tar staten över löneansvaret.

– Det innebär att norska företag ganska direkt får hjälp att behålla likviditeten i företaget. Det skiljer sig markant från det svenska regelverket där arbetsgivaren måste betala ut majoriteten av lönen och hoppas på att ansökan till Tillväxtverket beviljas, säger Johan Sundberg.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer