Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU:s framtid

25 år sedan Sverige sa ja till EU – så ser svenskarna på unionen idag

Det har gått 25 år sedan den svenska folkomröstningen om EU. Den 13:e november 1994 gick svenskarna till valurnorna för att ta ställning till EU-medlemskap. En knapp majoritet, 52,3 procent röstade för, 46,8 nej, 0,9 röstade blankt.

Hur har synen på EU förändrats under de åren som Sverige varit en del av EU? Göran von Sydow, som är statsvetare och direktör för det statliga europapolitiska institutet Sieps, menar att den svenska opinionen rört sig delvis i motsatt riktning mot andra länders opinioner i EU-frågan.

Hur har det svenska stödet för EU utvecklats över tid?

– Det har i huvudsak gått i en mycket positiv riktning. De första åren efter Sverige precis blivit medlem i EU så gick det dock nedåt. Vändpunkten kom runt 2001 i och med det svenska ordförandeskapet och sedan har det i princip fortsatt uppåt och ökat sedan dess med något undantag för en utplaning av opinionen under eurokrisens värsta år.

– Det här är en dramatisk förändring och särskilt intressant i ljuset av hur det skiljer sig mot hur det sett ut i flera andra länder. Nu är det svenska stödet för EU bland de absolut högsta i hela unionen, säger Göran von Sydow.

Dock, fortsätter han, det här gäller opinionen för EU i allmänhet och går man in på djupet och ställer fler frågor så finns det nyanser. Stödet för EMU är till exempel lågt och intresset för en ytterligare fördjupning är lågt.

– Det är ganska bra som det är, så kan man kanske sammanfatta opinionen, säger Göran von Sydow.

Sydow pekar på att de grundläggande skiljelinjerna som funnits sedan de tidiga EU-åren i hur olika socialgrupper ser på EU kvarstår även om allt fler har blivit för under åren som passerat.

De unga har generellt blivit mer positiva till EU

– De som har högre utbildning och högre inkomster är mer positivt inställda till EU. När vi gick med i EU så var det i någon mån så att ju mer till höger politiskt man stod desto mer var man för EU och ju längre vänster ut desto större motstånd kände man, det här har förändrats lite i och med att Sverigedemokraterna kommit in i politiken. Och Miljöpartiet som tidigare varit kritiska har blivit positiva. Splittringar som fanns i början inom Centerpartiet och Socialdemokraterna har läkt ihop och i dessa väljarbas är man mer positiv till EU.

– En grupp vars inställning verkligen har förändrats är de unga väljarna, vid 1994 var opinionen för EU inte positiv i så stor utsträckning som man har kommit att bli. Det känns igen också i den brittiska folkomröstningen. De unga har generellt blivit mer positiva till EU.  

Antalet svenskar som är för EU-medlemskapet ökar och de som är mot minskar enligt siffror från SCB. I maj var 61,9 procent positiva till att Sverige är medlem i EU, medan 13,3 procent var negativa. Hur skulle människor ha röstat idag tror du?

– Stödet för EU skulle vara avsevärt starkare. Det har man kunnat se i Eurobarometer-undersökningen, där nästintill 75-80 procent är för ett fortsatt medlemskap. Därmed är det inte sagt att det kan komma att förändras, tillägger von Sydow.

Finns det något som skulle kunna rubba svenskarnas tro på EU?

– Det finns en rädsla för mer överstatlighet om EU rör sig för snabbt framåt. Om det blir för starka rörelser framåt i sådant som ligger nära vår självbestämmande kärna så kan det väcka reaktioner. Till exempel om EU:s budget skulle bli större.

– Också nu när det är en situation i EU där några länder avviker från EU:s värderingar och går i ”fel riktning” kan det innebära en viss potentiell risk.

Vad som ligger bakom det ökade stödet är en kombination av flera saker, menar von Sydow.

– Det finns lite olika sätt att se på det, dels kan det handla om att man har vant sig vid EU, men också att man uppfattar att det har skett förbättringar av företagens villkor och ekonomi. När man ser till den allra närmaste tiden så handlar det om en kraftig ökning i opinionen. Här är en vanlig tolkning att andra länder, inklusive Sverige, ser att Storbritanniens försök att lämna EU inte verkar vara en så bra idé.

Det finns en rädsla för mer överstatlighet om EU rör sig för snabbt framåt

Finns det några särskilt viktiga händelser som har varit av betydelse för hur synen på EU utvecklats?

– Till att börja med så har Eurofrågan varit central. Det var ju så att man vid själva folkomröstningen 1994 sköt upp en omröstning om euron. Det var en strategi att frikoppla eurofrågan från medlemskapsfrågan.

– Utvidgningen av unionen är också en fråga som är avsevärt annorlunda idag jämfört med 1995, vi har en helt annan union nu med 28, eller snart 27, medlemsländer.

– Lex Laval är en annan betydelsefull fråga. Under de åren som den arbetsmarknadskonflikten i Sverige var stor så väcktes en Europapolitisk strid som ligger kvar i Europapolitiken.

– Även eurokrisen har förstås påverkat i någon mån, men framförallt i andra länder, inte lika mycket i Sverige.

Under åren av svenskt medlemskap så har EU försökt utveckla mer av en gemensam utrikespolitik vilket man kan se i Lissabonfördraget, säger von Sydow som också menar att fler initiativ till en samlad geopolitisk roll är att vänta. Sverige har i det sammanhanget haft en lite tvetydig inställning.

Vid folkomröstningen 1994 var ett starkt motargument att ett medlemskap i EU kunde rubba alliansfriheten, säger von Sydow. Även om det inte är lika närvarande och har klingat av idag, så finns det ändå en kvardröjande tvekan från svensk sida kring att fördjupa utrikes-, säkerhets-, och försvarsfrågor inom EU.

– Vi har ofta idén att vi inte är så pådrivande för integreringen i EU men om man ser till exempel på miljö och klimatpolitiken så har Sverige drivit på för en mer gemensam politik och nu gör man det även på asyl- och migrationsområdet, fortsätter von Sydow. 

Vad är det då som svenskar uppskattar så mycket med EU? Göran von Sydow pekar på några traditionella frågor som fått sällskap av nyare:

– Vissa frågor som har varit viktiga för svenska väljare, som klimat och miljö, är inte lika prioriterade på samma sätt för andra länder. För svenska väljare har det demokratifrämjande med EU varit viktigt liksom att den inre marknaden och frihandeln fungerar.

– När vi anslöt oss var det mycket inom ramen för marknadsfrågan och den har legat kvar över tid, fortsätter von Sydow.

Samtidigt som stödet är högt i Sverige så ser det inte likadant ut överallt. Ta till exempel Storbritannien och det pågående utträdet från EU. Hur ser EU-stödet i stort ut i EU-länderna?

– Det har varit en positiv utveckling under de senaste åren generellt kopplat till brexit och Trump. Sedan finns det en motsatt rörelse i södra Europa, i länder som hade högre stöd i början där har opinionen gått i negativ riktning. Mycket av den förändringen kan kopplas till migrationsfrågan.

Vi har ofta idén att vi inte är så pådrivande för integreringen i EU men om man ser till exempel på miljö och klimatpolitiken så har Sverige drivit på för en mer gemensam politik och nu gör man det även på asyl- och migrationsområdet

EU har över åren blivit mer politiserat som berör väljarna mer, menar von Sydow.

– När vi gick med i EU så var det en marknad i första hand och inte något som var väldigt nära väljarnas dagordning, idag är det mer föremål för debatt och konfrontation och mer omtvistat i stort.

Toppnyheter

Isabella Lövin (MP) Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatmötet i Madrid

Lövin: Behövs ett positivt budskap från Madridmötet

Att man inte har lyckats komma överens om svåra frågor på klimattoppmötet i Madrid visar en bristande tillit mellan länderna.

Det menar klimatminister Isabella Lövin, som samtidigt säger att euforin efter klimattoppmötet i Paris har försvunnit.

När man nu går in i mötets slutfas försöker en liten grupp med utvalda ministrar bryta dödläget och signalerna är försiktigt positiva kring att hitta en kompromiss för utsläppshandeln.

– Det här mötet behöver komma ut med ett positivt budskap om att hela världen är med på att vi ska leva upp till Parisavtalet. Det är det viktiga nu, säger Lövin.

8 min
Arkivbild: klimatminister Isabella Lövin (MP). Karin Wesslén/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Flera frågor skjuts upp på mötet: ”Är problematiskt”

Förhandlingarna om hur klimatrapporteringen ska gå till har kört fast på toppmötet i Madrid, rapporterar TT.

Enligt Parisavtalet ska alla länder rapportera sina utsläppsminskningar, men det har återstått för länderna att komma överens om exakt hur det ska gå till. Medan Sverige och andra vill ha ett transparent system har Kina och Saudiarabien sagt nej till det. Något som enligt TT kan tolkas som att de vill begränsa insynen.

En annan fråga som skjutits på framtiden är hur lång implementeringstid de nationella klimatplanerna ska ha.

– Det är problematiskt. Vi har ingen tid att förlora, så de här mindre och mer tekniska frågorna som vi skulle kunna klara av i år, de borde vi klara av, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till TT.

Idag 05:32
Läs mer om Klimatmötet i Madrid
ALASTAIR GRANT / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Storbritannien

Pundet tappar från halvårs-högsta när britterna röstar

I morse öppnade vallokalerna runt om i Storbritannien, där det brittiska EU-utträdet i förlängningen ska avgöras. Pundet tappade något mot dollarn under tidiga eftermiddagen, från att tidigare ha nått sin starkaste nivå på över ett halvår, skriver AFP.

Enligt nyhetsbyrån väntade sig markanden generellt på förhand att sittande premiärminister Boris Johnsons konservativa Toryparti kommer att få en klar majoritet, skriver Bloomberg.

”Om de Konservativa vinner färre platser finns det en risk att reaktionen blir ’sälj efter fullbordat faktum’ och som kan försvaga pundet lite grann direkt efter valet”, skriver Credit Agricoles strateger i en analys enligt nyhetsbyrån.

36 min
Boris Johnson.  DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
undefined

Partiledarna röstar i nyvalet – Johnson tog med valp

Strax efter klockan 8, lokal tid, röstade brittiske premiärministern Boris Johnson i sin vallokal Methodist Central Hall vid Westminster i London, rapporterar AP. Med sig hade han hundvalpen Dilyn, som han och flickvännen Carrie Symonds räddat från ett hundhem i Wales.

Oppositionsledaren  Jeremy Corbyn har röstat i norra London. Bilder visar hur köerna ringlade under torsdagsmorgonen långa utanför vallokaler runt om i landet. Nicola Sturgeon, Skottlands försteminister, och Liberaldemokraternas Jo Swinson röstade i Glasgow.

5 tim
Brexit.  OLI SCARFF / AFP
undefined

Analys: ”Viktigaste valet – men sämsta valrörelsen”

Sällan har den brittiska befolkningen stått inför ett så skarpt val som i dag, skriver Financial Times om vad som kallats det viktigaste valet på en generation.

I ena änden finns Corbyns ekonomiska vänster-program som beskrivs som en smärre revolution. I den andra Johnsons hårdföra beslutsamhet att driva igenom brexit.

Om alternativen som sådana väcker starka känslor, har varörelsen varit desto mer nedslående, skriver FT.

– Det har varit det ytligaste, mest lögnaktiga och frustrerande valet jag kan minnas och en dålig reklam för demokratin, säger den politiska analytikerna Peter Kellner till tidningen.

Bloombergs Therese Raphael listar fem kampanjögonblick som exemplifierar Kellners kritik. Inga smickrande ögonblick, med andra ord.

Men i fallet Johnson vet brittiska väljare åtminstone att en politisk kameleont kan förändras, medan Corbyn definieras av dogmatism, skriver Therese Raphael och avslutar: Det här är ett olyckligt val för britterna.

4 tim
Läs mer om Valet i Storbritannien
Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Företagen mer pessimistiska – ”Löneökningarna får inte bli för höga”

De svenska företagen ser mörkare på framtiden. ”Löneökningarna får inte bli så höga att de slår ut företag och arbetstillfällen”, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, till Di.

I nästan alla län räknar företagen med sämre försäljning och färre anställda kommande halvår, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

– Vi har haft en osedvanligt lång högkonjunktur. Det här är tyvärr ytterligare ett bevis på att den är till ända, säger Mattias Dahl.

Svenskt Näringsliv menar därför att facken bör justera ned sina krav inför avtalsrörelsen.

– Vi är överens om att kurvorna pekar nedåt. Det som oroar oss är att facken höjt sina krav väsentligt jämfört med förhandlingen för tre år sedan, säger Mattias Dahl till Di.

1 dec
Läs mer om Avtalsrörelsen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Karin Wesslen/TT / TT NYHETSBYRÅN
Bidragssystemet

Andersson om missbruket av välfärden: ”Allvarligt”

Det är ”oerhört allvarligt” att det svenska välfärdssystemen missbrukas för miljarder och att det sker felaktiga utbetalningar, säger finansminister Magdalena Andersson enligt Direkt.

Förutom de förlorade summorna, som en färsk utredning anger till 18 miljarder kronor per år, kan också felaktigheter skada tilltron till välfärdssystemet, menar Andersson. Extra skadligt är det om kriminella utnyttjar systemen, anser hon. Regeringen jobbar enligt Andersson med att försöka täppa till hålen.

– För att komma till rätta med problemen måste man ha kunskap, styrning och uppföljning, säger hon enligt Direkt.

2 tim
Sven-Erik Österberg.  Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Utredning: Välfärdssystem läcker miljarder varje år

Välfärdssystemet har sedan 2005 läckt 300 miljarder kronor i felaktiga betalningar.

Det skriver Sven-Erik Österberg som är ordförande för Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen på DN debatt.

Enligt delegationens undersökningar är den främsta orsaken till att pengarna felaktigt betalats ut att uppgifterna som ligger till grund för besluten inte stämmer.

En viktig åtgärd för att komma till rätta med problemet är därför att kontinuerligt följa upp orsaken till de felaktiga betalningarna, skriver Österberg i debattartikeln. Man föreslår även att ett särskilt råd för helhetssyn på överutnyttjande och felaktiga utbetalningar inrättas.

I dag lägger delegationen fram en rad åtgärder för regeringen i syfte att minska läckaget.

Idag 04:57
Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Förslaget: Stoppa bidragsfusk med hjälp av AI

275 miljarder skattekronor kommer enligt beräkningar att utbetalas felaktigt mellan 2018 och 2030, skriver SVT Nyheter. Hälften av pengarna som kommer från CSN, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan hamnar fel på grund av medvetet fusk, enligt delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) får i morgon slutrapport från delegationen.

SVT Nyheter har tagit del av delegationens rapport redan i dag. I den föreslås bland annat att digitalisering och artificiell intelligens ska användas i högre grad för att stoppa fusket. Dessutom föreslås myndigheterna samverka mer och att ett råd med chefer från berörda myndigheter bör inrättas.

Igår 07:27
Läs mer om Bidragssystemet
Henrik Dorsin och Felix Herngren och Mia Skäringer från Solsidan under TV4:s pressträff om höstens program på Cirkus i Stockholm. Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Bråket mellan TV4 och Com Hem

Expert: TV4 hålls gisslan i en mycket större konflikt

Konflikten mellan Com Hem och Telia om sändningarna av TV4 handlar egentligen om något annat, säger medieexperten Olle Lidbom till SvD.

Han pratar om den stora omvandlingen av tv-marknaden, där det gamla upplägget med ett månadsabonnemang hos en tv-operatör som Com Hem är hotat, och säger att konflikten troligen handlar om premiuminnehåll och sporträttigheter som C More har.

– Man tar TV4 som gisslan, eftersom det svider att inte kunna sända TV4 under julhelgen, säger han.

2 tim
Illustrationsbild: ”Idol” är en av TV4:s långkörare. Förra veckan vann Tusse Chiza 2019 års upplaga, här tillsammans med Dao Di Ponziano.  Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nya vändningen: Com Hem bjuder in Telia till möte

Com Hem har bjudit in TV4-ägaren Telia till ett möte i dag klockan 14. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande tidigt på torsdagsmorgonen.

Inbjudan kom enligt pressmeddelandet i går kväll från Com Hem-ägaren Tele2:s vd Anders Nilsson och innefattar Telias tf vd Christian Luiga och TV4:s affärsområdeschef Casten Almqvist.

”Com Hem ser fram emot konstruktiv förhandling och är redo att sitta dag och natt tills ett nytt avtal är på plats”, skriver man.

Hur Telia ställer sig till mötesinbjudan framgår inte.

I går beslutade TV4 att stoppa all reklam från Tele2.

Idag 05:28
Arkivbilder. TT
undefined

Bråket trappas upp: TV4 stoppar Tele2:s reklam

Efter att Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More trappar nu TV4 upp bråket genom att stoppa all reklam från Com Hems ägare Tele2. Beslutet bekräftas av TV4:s presschef Charlie Forsberg, rapporterar TT.

I ett sms skriver presschefen att Tele2 är en av många annonsörer som drabbas av Com Hems beslut att släcka ner TV4. ”Då Tele2/Com Hem inte längre sänder TV4:s linjära kanaler försvinner stora delar av vårt annonsutrymme. Därför måste vi göra allt vi kan för att andra annonsörer ska drabbas i så begränsad utsträckning som möjligt”, fortsätter han.

Igår 17:23
Läs mer om Bråket mellan TV4 och Com Hem